Ochrana dat

Přečtěte si, prosím, níže uvedené Zásady společnosti Autocentrum-Rozkoš, s.r.o. na ochranu dat na internetu. Pokud máte nějaké konkrétní otázky, pošlete nám, prosím, svuj dotaz na adresu Autocentrum-Rozkoš, s.r.o., Znojemská 96, 586 01 Jihlava.

Zásady ochrany dat na internetu

Společnost Autocentrum-Rozkoš, s.r.o. respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o vás budou za prvé použity ke splnění jakékoliv služby, kterou budete případně požadovat, a za druhé ke zlepšení služeb, které vám jako společnost poskytujeme. Toho dosahujeme patřičným používáním informací.

Tyto informace nebudou prozrazeny nikomu mimo společnost Autocentrum-Rozkoš, s.r.o. a společnost Ford Motor Company, s.r.o., mimo její dceřiné nebo přidružené společnosti, její zastupitelství, dealery nebo uživatele licence a jiné společnosti, se kterými společnost Autocentrum-Rozkoš, s.r.o. pro vás sjednal služby. Bude s nimi nakládáno podle zákonných ustanovení příslušného práva, týkajících se ochrany údaju a mohou být uloženy a zpracovány uvnitř nebo mimo Evropskou unii kdekoliv na světě.

Máte právo jako jednotlivec zjistit, jaké informace o Vás máme, a v případě potřeby udělat opravy. Dále máte právo nás požádat, abychom tyto informace nepoužívali. Vyvineme veškeré možné úsilí, abychom respektovali vaše přání. Avšak určitá právní legislativa, zvláště související s bezpečnostní problematikou, nebo finanční předpisy (např. přri jednání se společností FCE Credit, s.r.o.) nám v tom mohou zabránit.

Pokud máte nějaké konkrétní otázky, pošlete nám, prosím, svuj dotaz na adresu Autocentrum-Rozkoš, s.r.o., Znojemská 96, 586 01 Jihlava.