Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

Nabízíme značkový leasing Ford

FCE Credit umožňuje financování nákupu vozů Ford přesně podle vaší potřeby.

 • Jistota a spolehlivost nabízených služeb
 • Individuální přístup k zákazníkům
  • Vy si zvolíte výši mimořádné splátky
  • Vy získáte zvýhodněné úročení při větším odběru aut
 • Minimální administrativní náročnost
  • Veškerá dokumentace potřebná k uzavření leasingové smlouvy bude pro vás připravena specialistou v Autocentru Rozkoš
 • Rychlost
  • Při předložení požadovaných dokumentů u nás můžete uzavřít smlouvu prakticky ihned
 • Registrace vozu
  • Autocentrum Rozkoš zajistí registraci a přihlášení vašeho vozu v registru vozidel

Finanční leasing není určen pro spotřebitele, je poskytován pouze právnickým osobám a podnikatelům.

Podmínky

 • Pro nové vozy Ford a ojeté vozy
 • Mimořádná splátka od 20 % do 70 %
 • Doba nájmu 48, 54 nebo 60 měsíců 
 • Odkupní cena na konci leasingu 13 % z kupní ceny vozu u nájmu na 48 měsíců nebo 1 % z kupní ceny vozu u nájmu na 54 a 60 měsíců
 • Pojištění
  • Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti u Allianz, Generali a České pojišt'ovny
   • Výhodné pojistné sazby pro nová vozidla
   • Výhodné připojištění všech skel
   • U havarijního pojištění možnost výběru ze dvou variant spoluúčasti (5% spoluúčast, minimálně 5 000 Kč nebo 10% spoluúčast, minimálně 10 000 Kč)
   • Neměnná výše pojistného po celou dobu leasingu
   • Pojistné je součástí leasingových splátek
   • Výhodné pojistné sazby pro ojetá vozidla u pojišťovny Generali
 • Stáří vozu
  • Nabídka leasingu se vztahuje na vozy stáří 8 a méně let (v době ukončení smlouvy o financování nesmí stáří vozidla přesáhnout 10 let)

Finanční leasing je poskytován pouze právnickým osobám a podnikatelům.

Podklady pro schválení leasingové smlouvy

Pro schválení leasingové smlouvy si, prosím, připravte následující dokumenty.

Mimořádná splátka 25 % a vyšší

 • Kopie OP
 • Informační list pro podnikatele
 • Osvědčení o registraci DIČ
 • Výpis z obchodního rejstříku v případě právnické osoby
 • Živnostenský list nebo jiný doklad opravňující k podnikání fyzické osoby
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů u fyzické osoby

Mimořádná splátka do 24,99 %

 • Kopie OP
 • Informační list pro podnikatele
 • Osvědčení o registraci DIČ
 • Výpis z obchodního rejstříku v případě právnické osoby
 • Živnostenský list nebo jiný doklad opravňující k podnikání fyzické osoby
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů u fyzické osoby

Podvojné účetnictví

 • kopie daňového přiznání za uplynulé účetní období
 • Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát za uplynulé a běžné účetní období

Subjekty vedoucí daňovou evidenci:

 • kopie daňového přiznání za uplynulé účetní období
 • výkaz o příjmech a výdajích za uplynulé a běžné účetní období
 • výkaz o majetku a závazcích za uplynulé a běžné účetní období

FCE Credit, s.r.o. si vyhrazuje právo vyžádat si v individuálních případech dodatečné podklady k posouzení bonity klienta.

Novinky